Erkenning

The College of the Dutch Caribbean (CDC) biedt al bijna 30 jaar opleidingen op Sbo (Mbo) – niveau op Curaçao aan. Deze opleidingen zijn erkend door de Minister van Onderwijs & Cultuur van deCuraçao/ Nederlandse Antillen, conform Artikel 53 van de Landsverordening VO van de Curaçao/
Nederlandse Antillen en volgens de LANDSVERORDENING van de 22ste mei 2008 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot het Secundair beroepsonderwijs en de educatie. Als een student een Sbo- opleiding bij CDC met goed gevolg aflegt, dan ontvangt de student een door de minister goedgekeurd diploma.

Verder heeft The College of the Dutch Caribbean (CDC) samenwerkingsverbanden met diverse ROC’s (Mbo– scholen) in Nederland.
De onderwijsprogramma’s en opleidingen worden voortdurend getoetst op kwaliteit en aangepast aan veranderende wensen van de lokale en internationale markt. Dit gebeurt door een continue interne kwaliteitscontrole maar ook extern worden toetsen gelegitimeerd door het Expertisecentrum voor Toetsing en Examinering (ETE).

CDC hecht veel belang aan modernisering en digitalisering van het onderwijs. Om aan de eisen van de lokale en internationale markt te kunnen voldoen, besteden wij naast veel aandacht aan inspirerende beroepsgerelateerde vakken en digitalisering ook extra aandacht aan de Nederlandse en Engelse taal. Sommige vakken worden in het Engels aangeboden. Dit onderwijsproces voert CDC uit samen met lokale en Nederlandse onderwijsdeskundigen.

The College of the Dutch Caribbean (CDC) en Nederland
De Nuffc in Nederland is verantwoordelijk voor de beoordeling en waardering van diploma’s buiten Nederland. In de Landenmodule van Curaçao worden de opleidingen van CDC als volgt omschreven (www.nuffc.nl).

Citaat Nuffc website:

The College of the Dutch Caribbean (CDC) Het CDC is gevestigd op Curaçao. De opleidingen van dit College zijn aangewezen (erkend) door de Minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen conform de Ministeriële Beschikking van 11 oktober 2007. De onderwijstaal is Nederlands. De opleidingen worden zowel voltijds als deeltijds aangeboden. De nominale duur van de opleidingen is 4 jaar. De opleidingen worden afgesloten met door de minister van Onderwijs van de
Nederlandse Antillen erkende diploma’s.
Het CDC-diploma van het Secundair beroepsonderwijs (Sbo), niveau- 4 geeft in de Nederlandse Antillen recht op toegang tot het hoger beroepsonderwijs.

Ik heb gekozen voor CDC voor de persoonlijke aandacht. De docenten kennen jou en helpen je om het beste uit jezelf te halen. Door de fijne sfeer voel je je snel thuis!

Student Marketing

Ik vind het leuk bij CDC, omdat vrijwel alle docenten uit het bedrijfsleven komen en zij weten precies wat nodig is voor een mooie professionele toekomst

Student Bedrijfsadimistrateur
Ik vind de Sport – & Bewegingscoördinator opleiding een heel leuke opleiding, heel actief en met veel sport, als je echt geïnteresseeerd ben in sport, kom dan naar deze opleiding.
Student Sport – & Bewegingscoördinator
I like the setting and the atmosphere at CDC, it’s a lot of fun and very interesting.
Student Netwerkbeheerder ICT